Billetter

Læs mere om billetsalg og fordeling til OMG! 2019.

For fritidsklubber

Til OMG! 2019 er der et maksimalt antal billetter, det enkelte fritidscenter kan bestille til fritidsklubberne.

Det maksimale billetantal er udregnet ud fra antallet af medlemmer den 1. november i de enkelte fritidscentre, så alle fritidscentre har mulighed for at få billetter alt efter størrelsen. Husk, at I skal medregne de voksne, der skal med.

Fra den 7. december og frem til den 2. januar er det muligt for de enkelte fritidscentre at bestille billetter til det antal medlemmer, der har tilmeldt sig – hvis der er billetter i overskud efter den 2. januar, så får de klubber, der gerne vil have flere billetter, end de har haft mulighed for at bestille, mulighed for at få dem fra ventelisten.

Der skal sendes én samlet bestilling pr fritidscenter.

Se det maksimale antal billetter fritidsklubberne i dit fritidscenter kan få

Her kan du bestille billetter

For ungdomsklubber og ungdomsskolen

Ungdomsskolen i hver af de tre storområder i UngiAarhus (Nord, Syd og Store Vest) har mulighed for at få 50 billetter pr. område. Her skal ungdomsskoleunderviserne melde tilbage til deres respektive senest den 21. december, herefter sørger han for at melde de enkelte ungdomsskoleområder til. Husk, at I skal medregne de voksne, der skal med.

De resterende billetter bliver fordelt efter fordelingnøgle til de enkelte fritidscentre. Husk, at I skal medregne de voksne, der skal med.

Fra den 7. december og frem til den 2. januar er det muligt for de enkelte fritidscentre at bestille billetter til det antal medlemmer, der har tilmeldt sig – hvis der er billetter i overskud efter den 2. januar, så får de klubber, der gerne vil have flere billetter, end de har haft mulighed for at bestille, mulighed for at få dem fra ventelisten.

Der skal sendes én samlet bestilling pr fritidscenter.

Se det maksimale antal billetter ungdomsklubberne i dit fritidscenter kan få

Her kan du bestille billetter

BETINGELSER FOR BESTILLING

  • Din billetbestilling er bindende for hele dit fritidscenter.
  • Vi forbeholder os retten til at ændre i det bestilte antal billetter, hvis der bestilles flere, end der er fordelt til det enkelte fritidscenter.
  • Der skal være voksne med til at føre opsyn med børnene og de unge.
  • Det antal personer, du har tilmeldt er inklusive de voksne, der skal med. Der er kun billetter til det tilmeldte antal.
  • Din bestilling er først godkendt, når du har modtaget en bekræftelsesmail.

ANGÅENDE VENTELISTE:
Ved tilmelding til venteliste foregår fordelingen af overskydende billetter hurtigst muligt efter den 2. januar 2019. Når du skriver dig på venteliste, er det ikke sikkert, at du får flere billetter.